Verhuurvoorwaarden

  • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
  • Door de in ontvangstname van het gehuurde door de huurder of zijn gevolmachtigde worden deze voorwaarden nadrukkelijk aanvaard.
  • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
  • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
  • De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
  • Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van €10,-. voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.
  • Te allen tijden is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
  • Bij diefstal van de fiets is de huurder alleen dan aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets als huurder geen originele sleutel van de fiets kan tonen.
  • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
  • Bij elke voortijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Giant Twist

E-bike's met alle service aan huis

Fiets-Verzekering.

Uw fiets voordelig tegen diefstal en schade verzekeren?